UZZINI VAIRĀK
Uz leju!

Informatīvā kampaņa
"Kopā mēs varam vairāk"

Uzzini vairāk →

Tiešsaistes sarunas pašvaldībās

Uzzini vairāk →

Administratīvi teritoriālās reforma īstenota ar mērķi izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām tā, lai pašvaldība spētu efektīvi un optimāli pildīt visas savas autonomās, kā arī tai uzdotās vai deleģētās funkcijas.

Reforma bija nepieciešama, lai novērstu pašvaldību sadrumstalotību un līdz ar to arī mazinātu resursu neracionālu izmantošanu. Lielākā pašvaldībā ir labākas iespējas koncentrēt finanšu līdzekļus, piesaistīt investīcijas, pieņemt darbā kvalificētus speciālistus un nodrošināt darbinieku specializāciju, kā arī plašāk izmantot uzņēmējdarbības veicināšanas līdzekļus.